Veřená zakázka

Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Veřejná zakázka je rozdělná na 6 částí. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů pro Svazek obcí Jestřebí Hory v následujícím rozsahu:

ČÁST 1 – PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
a) Pasport veřejného osvětlení pro obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, obec Chvaleč, obec Batňovice, obec Jívka, obec Libňatov

ČÁST 2 – PASPORTY KABELOVÉ TV
a) Pasport kabelové TV pro Obec Batňovice

ČÁST 3 – PASPORTY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
a) Pasport dopravního značení pro obec Velké Svatoňovice, obec Batňovice, obec Jívka, obec Suchovršice

ČÁST 4 – PASPORTY ZELENĚ
a) Pasport zeleně pro obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, obec Suchovršice, obec Libňatov

ČÁST 5 – PASPORTY HŘBITOVA A MOBILIÁŘE
a) Pasport hřbitova pro Obec Velké Svatoňovice, obec Chvaleč, obec Batňovice, obec Radvanice
b) Pasport mobiliáře pro Obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice

ČÁST 6 – PASPORTY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
a) Pasport splaškové kanalizace pro obec Malé Svatoňovice, obec Batňovice, obec Radvanice, obec Jívka
b) Pasport dešťové kanalizace pro obec Velké Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, obec Batňovice, obec Radvanice
c) Pasport inženýrských sítí pro obec Malé Svatoňovice

Celkem se jedná o 30 pasportů.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této zadávací dokumentace. Předmět plnění je specifikován v příloze P4 pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně, specifikace předmětu plnění v této příloze je pro účastníky zadávacího řízení závazná a neměnná.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.10.2021