Veřená zakázka

E-learningový kurz – Sociální práce v systému hmotné nouze

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80511000-9 - Školení zaměstnanců
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je tvorba a poskytnutí e-learningového kurzu na téma „Sociální práce v systému hmotné nouze“ pro využití kurzu v LMS zadavatele pro vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR. Dodavatel dodá verzi kurzu ve standardu SCORM k implementaci do LMS zadavatele a bude se podílet na jeho implementaci do LMS. Kurz musí být zpracován v souladu s didaktickými požadavky na tvorbu e-learningových kurzů a v souladu s Metodikou vývoje elektronických kurzů, která je přílohou č. 4 této ZD. Rozsah kurzu musí odpovídat minimálně 50 normostranám textu a 8 hodinám prezenční výuky. Pro potřebu e-learnigového vzdělávání budou normostrany převedeny do tzv. „obrazovek“ (slajdů), přičemž 1 normostrana textu musí být rozdělena minimálně na 2 - 3 „obrazovky“ aby byl průchod kurzem uživatelsky přívětivý a přehledný. Interaktivní prvky musí být minimálně na 25% „obrazovek“. Součástí každé kapitoly musí být interaktivní prvky nebo cvičení pro aktivizaci účastníků a také cvičný test. (Není přípustné, aby se jednalo pouze o prostý text.) Z otázek cvičných testů kapitol se bude poměrně generovat test závěrečný. Minimální požadavky na obsah (kapitoly) kurzu: • Systém sociálního zabezpečení a poslední záchranná sociální síť • Podmínky přiznání dávek hmotné nouze a nejdůležitější informace pro praxi • Sociální pracovník jeho osobnost a kompetence • Sociální práce v systému dávek hmotné nouze • Sociální šetření a šetření v místě – zásady, specifika, psaní zápisů • Standardizovaný záznam sociálního pracovníka • Spolupráce s dalšími institucemi • Etická dilemata pomoc versus kontrola a práce s nimi • Nejčastější sociální problémy žadatelů a možnosti řešení + důležité kontakty • Motivace klientů k řešení situace hmotné nouze Výše uvedený obsah kurzu je minimálně požadovaný. Dodavatel může na základě svého uvážení do kurzu zahrnout i další kapitoly, které považuje v rámci tématu za důležité. Podrobný obsah kurzu a jeho kapitol dodavatel uvede do přílohy č. 1 – Krycího listu. V příloze č. 1 budou také uvedeny časové dotace jednotlivých kapitol a to tak, aby jejich součet byl minimálně v rozsahu odpovídajícímu 8 výukovým hodinám prezenční formy výuky. Informace uvedené dodavatelem do přílohy č. 1 nejsou předmětem hodnocení a nejsou zahrnuty do hodnotících kritérii. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR, zejména sociální pracovníci. Součástí zakázky bude zejména: • předání aktuální verze kurzu ve standardu SCORM 1.2 nebo SCORM 2004 (i se závěrečným testem pro ověření znalostí, který bude zpracován ve formě samostatného balíčku SCORM) pro implementaci do LMS zadavatele včetně případné podpory pro zdárnou implementaci, • poskytnutí časově neomezeného práva pro následné využití kurzu v LMS zadavatele pro vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR. Kurz i závěrečné testy musí být zpracovány v českém jazyce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.11.2021