Veřená zakázka

Dynamický nákupní systém na zajištění inzertního prostoru

Druh zadávacího řízení:
Dynamický nákupní systém
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Reklama a marketing
CPV kódy:
79340000-9 - Reklamní a marketingové služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup prostoru pro inzerci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism v Česku a zahraničí, tj. zejména v sousedních zemích, dalších zemích Evropské Unie, USA, Ruské federaci, Číně, Japonsku a Jižní Koreji, Latinské Ameriky přičemž se jedná o demonstrativní výčet. Předmětem plnění při nákupu inzertního prostoru je na základě dílčí specifikace zadavatele naplánovat, rezervovat a nakoupit pro zadavatele inzertní prostor, nebo zajistit nasazení reklamy v médiích masové komunikace (např. televizní a rozhlasové vysílání, venkovní a vnitřní reklama – OOH, online, rádio, tisk). Může jít o integrované reklamní kampaně. Součástí realizace předmětu veřejné zakázky mohou být další související plnění, jako např. vytváření strategie inzerce a plánů nákupu, realizace nákupu, nastavení hodnotících kritérií inzertní kampaně a nastavení cílů pro dosažení dopadu na cílovou skupinu, monitoring průběhu kampaně, správa a průběžná optimalizace kampaně, jazyková lokalizace klíčových slov, apod.. Součástí realizace mohou být dále případné grafické úpravy zadaného inzerátu, adaptace vizuálů do vhodných rozměrů a DTP práce v rozsahu potřebném pro kampaň, případně zajištění lokalizace textů pro zahraniční trhy a jiná obdobná související plnění. Součástí předmětu plnění může být také hodnocení dopadů a plnění cílů inzertní kampaně s tím, že přílohou hodnocení budou například kopie realizovaných výstupů, či nosiče s kopiemi inzertních výstupů. Pro každý realizovaný inzertní výstup v televizi, rádiu nebo např. v tisku zdokumentuje dodavatel zásah v cílové skupině v obvyklých měrných jednotkách, např. TRP (kumulovaná sledovanost v cílové skupině).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2024