Veřená zakázka

Dynamický nákupní systém - dodávky IT vybavení

Číslo ve věstníku:
Z2021-013781
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače
Popis:

Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS budou za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky těchto komodit včetně jejich příslušenství, instalace a montáže. Dle požadavků se bude jednat o nové zboží. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek podle § 141 zákona. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli. Zadavatel předpokládá, že bude zadávat veřejné zakázky v DNS podle aktuálních potřeb, tj. v předem neurčených a nepravidelných intervalech. DNS není rozdělen do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.05.2021