Veřená zakázka

Duše a PNEU stavební kolečko

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál
CPV kódy:
34351000-2 - Pneumatiky pro lehká nákladní vozidla
Popis:

Jedná se o nákup pneu 4.80/4.00-8 6PR a duše ke stavebnímu kolečku ve Specifikaci zakázky této výzvy. Na zboží požadujeme záruční dobu 24 měsíců. V případě technických dotazů kontaktujte prap. Vladimíra Šubrta Seznam materiálu a bližší specifikace viz Specifikace zakázky. Vyplněná Objednávka na nákup majetku a Specifikace zakázky musí být přiložena k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky. Nabídka bez řádně vyplněné Specifikace zakázky a Objednávky na nákup majetku nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do Vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou. Kompletně vyplněná Specifikace zakázky musí být součástí Vaší nabídky. Nabídka bez řádně vyplněné Specifikace zakázky a statutárním orgánem podepsané Objednávky na nákup majetku nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, Vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace zakázky, v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Dodání zboží provést k VÚ 2120 Pardubice – Semtín 188, 530 02 Pardubice v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. Objednávka: Objednávka na nákup majetku slouží jako informace o smluvních podmínkách a je nutné ji vyplnit, podepsat (statutárním orgánem - jednatelem) a přiložit k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Pokud podepíše návrh Objednávky na nákup majetku zplnomocněná osoba, požadujeme plnou moc. V případě jakýchkoli připomínek ke smluvním podmínkám je možno doplnit do návrhu Objednávky na nákup majetku. Nejedná se o závaznou Objednávku na nákup majetku. Závazná Objednávka na nákup majetku bude vložena zadavatelem po „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Upozornění!!!: Závazná Objednávka na nákup majetku musí být podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) nebo zplnomocněnou osobou. V případě nevložení Objednávky na nákup majetku bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.10.2021