Veřená zakázka

DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů - opakování

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45313100-5 - Instalace a montáž výtahů
Popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je kompletní zhotovení 4 výtahů včetně náhradního zdroje a souvisejících stavebních a montážních prací. Detailní popis předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky je uveden zejména v příloze zadávací dokumentace č. 8 - Projektová dokumentace stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v návrhu smlouvy o dílo (obchodních podmínkách), který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Součástí zadávaného předmětu veřejné zakázky bude současně zajištění pravidelného servisu výtahů v objektech Domova pro seniory Buchlovice za účelem jeho udržování ve funkčně a technicky vyhovujícím provozním stavu a to v rozsahu a za podmínek, které jsou specifikovány v návrhu servisní smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.10.2021