Veřená zakázka

Dostavba a revitalizace Parku Přátelství

Číslo ve věstníku:
Z2021-024144
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45112711-2 - Krajinné úpravy parků
Popis:

Stavební práce na dostavbě parku, zahrnující rekonstrukci a revitalizaci části parku v intravilánu města s veřejnou zelení, zahradami a odpočinkovými zónami, a doplňkově též s nimi související práce a služby, báňské práce, sadové práce (výsadba), realizace a revitalizace zeleně, realizace vodních ploch, retenčních nádrží, realizace veřejného osvětlení, instalace herních prvků a rozvojová a následná péče po dobu 3 let po předání dokončeného díla. Podrobněji je předmět plnění a rozsah prací a souvisejících služeb vymezen v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu zadávací dokumentace, a v soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou přílohu zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace je včetně všech příloh plně zveřejněna na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.08.2021