Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště, Bílé Hory v k.ú. Tupesy na Moravě


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků a segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protierozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého území v krajině a povede k posílení biodiverzity a členitosti krajinných biotopů a podpoře estetické funkce. Jedná se převážně o liniové prvky s požadovanou funkcí větrolamu, biokoridoru nebo interakčního prvku. Často doprovází stávající polní cesty nebo rozdělují lány polí. Na většině ploch v současnosti probíhá intenzivní zemědělské hospodaření, některé jsou s roztroušenou zelení – zatravněním, několika skupinami keřů nebo soliterními stromy. Navržený sadební materiál je použit z geograficky původních či blízkých oblastí a stanovištně vhodných sazenic.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 13.07.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 10.08.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.