Veřená zakázka

Doplnění závor na přejezdech P4736, P4684, P4708 a P4712 trati Mladá Boleslav - Stará Paka

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby souboru staveb „Doplnění závor na přejezdech P4736, P4684, P4708 a P4712 trati Mladá Boleslav - Stará Paka“. Konkrétně se jedná o jednotlivé stavby:
„Doplnění závor na přejezdu v km 70,300 (P4736) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“
(dále jen „Stavba 1“)
„Doplnění závor na přejezdu v km 46,654 (P4684) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“
(dále jen „Stavba 2“)
„Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894 (P4712) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“
(dále jen „Stavba 3“)
Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.05.2021