Veřená zakázka

Doplnění dětského hřiště Rataje

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
37535200-9 - Vybavení hřišť
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a doplnění volně přístupného dětského hřiště v obci
Rataje. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nových herních prvků a mobiliáře
včetně odpovídajících zemních prací a závěrečné úpravy terénu po montáži herních prvků a
mobiliáře.
Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových herních prvků dětských hřišť a mobiliáře dle
projektové dokumentace – lanová dráha, osmiúhelník, dvouvěžová sestava, fit prvek, stůl na stolní
tenis s dopadovou plochou dle technické specifikace, která je součástí projektové dokumentace
(příloha č. 9).
Dále bude provedena montáž provozního řádu hřiště a mobiliáře (odpadkový koš na tříděný odpad).
Dopadové plochy budou upravené dle charakteru herního prvku dle bezpečnostních norem.
Předmětem veřejné zakázky je:
✓ dodávka a montáž herních prvků a mobiliáře včetně souvisejících stavebních prací a dodávky
ploch tlumící pád (u relevantních herních prvků), a to v souladu se všemi právními předpisy
upravujícími výrobu a využití herních prvků pro provoz dětských hřišť, normami ČSN EN 1176,
ČSN EN 16 630 a ČSN EN 1177 a dalších technických, hygienických a bezpečnostních norem
platných v ČR pro tento typ zařízení,
✓ provedení jednotlivých herních prvků a sestav dle projektové dokumentace (příloha č. 9
zadávací dokumentace), smlouvy o dílo (příloha č. 8 zadávací dokumentace), zadávacích
podmínek a rozpočtu (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
✓ dodání všech herních prvků a sestav, kotevního materiálu, stavebního materiálu, doprava
všech komponentů na místo určení, kompletní instalace předmětu díla na místě určení vč.
jeho zprovoznění a závěrečné revize.
Předmětem veřejné zakázky je dále zabezpečení odborné technické kontroly (revizní kontrola)
v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 16 630, ČSN EN 15312, ČSN EN 1069, jejímž výstupem je
písemný protokol.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.05.2023