Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Napajedla p.o. - lékařské dorozumívací zařízení sestra - klient


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci lékařského dorozumívacího zařízení sestra - klient v objektu Domova pro seniory Napajedla p.o. V rámci této zakázky budou řešeny nové rozvody systému lékařského dorozumívacího zařízení sestra – pacient (LDZ) ,,Domova pro seniory Napajedla“, včetně všech navazujících prací. Jedná se zejména o modernizaci/úpravy/výměnu systému lékařského dorozumívacího zařízení. Nejedná se o zásah do nosných stavebních konstrukcí ani změnu stávající vnitřní dispozice. Nové rozvody budou řešeny v elektroinstalačních lištách v sociálních zařízeních, na pokojích v PVC trubkách zasekáním do omítek a v chodbách budou rozvody uloženy do nově zbudovaných SDK kastlů. Nové rozvody budou na konci ukončeny koncovými prvky. Veškeré práce budou probíhat pouze uvnitř daného objektu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo a příloze č. 6 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace „Domov pro seniory Napajedla – LDZ – Lékařské dorozumívací zařízení (systém sestra – klient)“ zpracovaná společností POLSON FIRE, s.r.o., sídlo Křiby 4603, 760 05 Zlín, IČO: 08970416, a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka není v analogii k § 35 zákona rozdělena na části.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.