Veřená zakázka

Domanín – IS k parcelám v lokalitě „Vísky I. a II.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění VZ je výstavba technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v lokalitě „Vísky I.“. Jsou navrženy příjezdové komunikace, které budou vedeny jako místní komunikace. Současně s komunikací a chodníky jsou navrženy ostatní sítě TI, které si vyžádal investor pro zajištění přísunu energií a médií pro budoucí zástavbu RD v dané lokalitě. Jedná se o vodovodní řad, kanalizační řad – splaškový a dešťový, kabelové vedení rozvodů NN, kabelové vedení rozvodů VO včetně svítidel, kabelové vedení telekomunikačních rozvodů – optické kabely – slaboproudé rozvody. Součástí PD je také vybudování přípojek jednotlivých sítí TI. Součástí PD je také uložení chrániček pod komunikaci pro protažení patřičných přípojek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.10.2023