Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dolní Hbity - rozšíření ČOV a kanalizace Luhy

Číslo ve věstníku:
Z2020-045255
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Rozšíření a intenzifikace stávající mechanicko - biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 700 EO je navrženo na výhledovou kapacitu 1000 EO. Stavba bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Dolní Hbity a jejích místních částí. Vyčištěná voda bude odváděna do Vápenického potoka. Výstavba nové oddílné splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové vody z místní části Luhy na ČOV Dolní Hbity. Systém splaškové kanalizace je navržen jako gravitační doplněný o jednu tlakovou větev se dvěma přečerpávacími stanicemi. Celková délka gravitačních stok je 2728,5 m, celková délka tlakové kanalizace je 25,8 m a celková délka výtlaků je 2133,2 m. Součástí stavby jsou i kanalizační přípojky na veřejném prostranství.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 14.01.2021 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.