Veřená zakázka

Dokončení sanačního zásahu v areálu NEAL s.r.o. (bývalá Chirana), Praha 4 - Modřany

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
90722200-6 - Dekontaminace životního prostředí
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanačního zásahu v areálu NEAL s.r.o. (bývalá Chirana) Praha 4 – Modřany“, zpracované v říjnu 2022 (aktualizace prosinec 2023) společností G-servis Praha, spol. s r.o. Třanovského 622/11 Praha 6 – Řepy, 163 00, která je přílohou č. 3 ZD. Celková koncepce dokončení sanace je uvažována v následujících krocích: - odstranění kontaminovaných konstrukcí v prostoru bývalé galvanovny, - odtěžení zemin nesaturované a saturované zóny ve zmapovaném ohnisku kontaminace PCE v prostoru bývalé odmašťovny, - stavebně-sanační čerpání podzemních vod z výkopu a jejich přečištění na sanační stanici, - závoz výkopu, - dočištění podzemních vod v ploše zmapovaného kontaminačního mraku prostřednictvím jednorázové aplikace oxidačního činidla, - monitoring podzemních vod v délce trvání 3 měsíce, - zpracování účelové analýzy rizik (ÚAR) s cílem posoudit rizikovost zbytkové kontaminace podzemních vod pro vytipované recipienty - ÚAR není předmětem této VZ a bude zpracována nezávislým subjektem samostatnou VZ; - práce zahrnuté do vyhrazené změny závazku – sanace in-situ formou kombinace ventingu a air-spargingu v prostoru ohniska kontaminace PCE v bývalé odmašťovně, - postsanační monitoring.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.08.2024