Veřená zakázka

Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnostiAuto-moto, doprava
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby Opravy, revize a servis
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
50000000-5 - Opravy a údržba
Popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření čtyř rámcových dohod. Každou
ze čtyř rámcových dohod uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v souladu se
závazným vzorem Rámcové dohody Zadavatele, který je Přílohou č. 3a – 3d této
Zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě
uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky venkovních
prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „návěstidla“,
„přestavníky“, „výstražníky a závory“ a „Upozorňovadla a příslušenství“.

Přesná specifikace a technické podmínky na předmět jednotlivých částí je
uvedena v příloze č. 1a – 1d této zadávací dokumentace. U každého výrobku či
skupiny výrobků (dále jen také „zboží“) musí být technická specifikace s fotkou či
digitálním výkresem, skicou nebo montážním/výrobním výkresem. Od každého
typu zboží je potřeba mít k dispozici počet záložních kusů (dle přílohy 1a – 1d
této zadávací dokumentace) z důvodů mimořádné události, případně počítat s
tím, že dojde ke kompletaci výrobku na straně Prodávajícího z jednotlivých
komponent a jeho následnému dodání na místo mimořádné události ve lhůtě
nejpozději do 72 hodin stanovené pro mimořádné události.

Místem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušné rámcové
dohody je Česká republika, rozdělena dle působnosti oblastních ředitelství
zadavatele (OŘ Praha, OŘ Hradec Králové, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem, OŘ
Brno, OŘ Ostrava, OŘ Olomouc).

Přesná místa plnění budou blíže specifikována při zadávání dílčích veřejných
zakázek na základě příslušné rámcové dohody.

Zadavatel je taktéž oprávněn vyzvednout si předmět veřejné zakázky v sídle
dodavatele, se kterým uzavře rámcovou dohodu. Dodavatel není v takovémto
případě oprávněn požadovat po zadavateli proplacení jakýchkoliv nákladů
souvisejících s nakládáním a dodávkou zboží.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2021