Veřená zakázka

Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenovým směsím, extraktům a molekulárním alergenům, tryptázy, ECP, IgG protilátek proti vybraným antigenům a lidskému IgA s výpůjčkou analytického systému

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenovým směsím, extraktům a molekulárním alergenům, tryptázy, ECP, IgG protilátek proti vybraným antigenům a lidskému IgA (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění (zboží) je blíže specifikován v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet, a v příloze č. 7 těchto zadávacích podmínek – Požadované technické parametry zboží. Dodavatel přenechá zadavateli po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek zboží bezplatně k dočasnému užívání plně automatický analytický systém umožňující stanovení specifických IgE protilátek proti alergenovým směsím, extraktům a molekulárním alergenům, tryptázy, ECP, IgG protilátek proti vybraným antigenům a lidskému IgA (dále jen „předmět výpůjčky“) specifikovaný v těchto zadávacích podmínkách a zajistí na vlastní náklady jeho bezplatný servis a pravidelnou údržbu. Předmět výpůjčky je blíže specifikován v příloze č. 8 těchto zadávacích podmínek – Technické parametry předmětu výpůjčky. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závaznými návrhy kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, které tvoří přílohy č. 2a a 2b zadávacích podmínek. Kupní smlouva na opakující plnění a smlouva o výpůjčce budou uzavřeny s vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Blíže viz. zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.08.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.09.2023