Veřená zakázka

Dodávky spotřebního materiálu pro novorozenecký screening SMA/SCID s výpůjčkou analytického systému

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Popis:

• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu, tj. veškerého materiálu potřebného k provedení jednoho novorozeneckého screeningu (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek zboží poloautomatický analytický systém pro VFN specifikovaný v těchto zadávacích podmínkách a zajistí jeho bezplatný servis a pravidelnou údržbu. • Množství předmětu plnění veřejné zakázky (VZ) v jednotlivých položkách uvedené v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany vybraného dodavatele. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závaznými návrhy kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.10.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.11.2021