Veřená zakázka

Dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce pro pracoviště Vestec

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
Popis:

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to na období 2 (dvou) let, tj. 24 (dvaceti čtyř) po sobě následujících kalendářních měsíců od 1. 8. 2024 nebo, pokud bude rámcová dohoda uzavřena po datu 1. 8. 2024, tak od doby jejího uveřejnění v registru smluv, nebo do okamžiku vyčerpání celkové maximální ceny za předmět veřejné zakázky, která odpovídá předpokládané hodnotě této veřejné zakázky, podle toho, která rozhodná událost nastane dříve. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce pro ústavní zvěřinec/ pracoviště Zadavatele ve Vestci. Při zpracování nabídky účastník vyplní veškeré položky uvedené v příloze č. 7 ZD, kdy tato tabulka bude zároveň tvořit přílohu č. 2 rámcové dohody. Vybraný účastník bude povinen po dobu trvání rámcové dohody dodávat zadavateli podestýlku za stejnou, popř. lepší cenu jakou uvedl v předmětné příloze. Jednotlivé množství podestýlky bude vždy specifikováno v konkrétní Dílčí smlouvě, která bude uzavřena na základě této rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.07.2024