Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)


Kategorie

Oděvy, textil

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků, zadávaných na základě této rámcové dohody podle potřeb zadavatele po dobu 2 let od účinnosti rámcové dohody. Specifikace poptávaného zboží - osobních ochranných prostředků je přílohou tohoto záměru. Objednávky (výzvy k plnění) jednotlivých osobních ochranných prostředků budou zadavatelem činěny především v Systému.

Závazný výčet minimálního rozsahu funkcionalit Systému:

1) Katalog zboží
- název položky v elektronickém katalogu se musí zcela přesně shodovat s názvem nabízené položky, jež bude uvedena v příloze rámcové dohody,
- detail položky musí obsahovat technické informace o položce, popř. popis vlastností, a to min. v rozsahu specifikace zadavatele „Technická specifikace – požadavky a vlastnosti položky“, jež bude uvedena v příloze rámcové dohody,
- detail položky musí rovněž obsahovat termín dodání, který bude uveden v souladu s rámcovou dohodou,
- číslo položky v elektronickém katalogu se musí zcela přesně shodovat s číslem položky uvedeným v příloze rámcové dohody,
- jednotlivé velikostní či barevné varianty produktu nebudou samostatnými položkami (velikost a barvu bude možné volit o úroveň níže formou „podpoložek“ nebo zvolením určité velikostní a barevné varianty v detailu dané položky),
- možnost nastavení individuálního zobrazení sortimentu v katalogu pro určitého uživatele (tj. možnost vytvářet skupiny uživatelů; přiřazovat uživatele do určitých skupin; pro určité skupiny definovat, které položky mohou vidět a objednat).

2) Objednávání
- možnost rychle vytvářet objednávky zadáním katalogového čísla a množství přímo do košíku,
- okamžité zobrazování celkové ceny objednávky v závislosti na obsahu košíku (automatické přepočítávání),
- možnost uložení rozpracované objednávky,
- možnost vytisknout si objednávku před jejím odesláním,
- zpětná notifikace-potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem na e-mail uživatele,
- možnost sledování stavu objednávky (např. přijata, potvrzena, expedována),
- možnost zobrazení historie předešlých objednávek.

3) Administrace
- možnost hromadného importu dat všech uživatelů zadavatele do systému (jméno, telefon, e-mail, fakturační a dodací adresy),
- možnost nastavení libovolného počtu uživatelských účtů (objednávajících),
- možnost přiřazení více dodacích adres k jednomu účtu (objednávajícímu),
- administrátorský účet s přehledem zavedených uživatelů; s možností zobrazení realizovaných objednávek všech uživatelů,
- přístup zadavatele do administračního rozhraní systému s možností dodatečně aktualizovat data (zakládání a rušení uživatelských přístupů, aktualizace kontaktů, aktualizace fakturačních a dodacích adres, atp.).

Systém musí být zadavateli, resp. jeho jednotlivým organizačním složkám (jednotkám) dostupný prostřednictvím webového rozhraní, musí umožnit využívání shora požadovaných funkcionalit prostřednictvím běžných IT zařízení, tzn. PC s připojením k síti internet. Zadavatel požaduje zřízení Systému bez nutnosti instalace speciálních aplikací (SW) na počítačích zadavatele.

Místo plnění: Celá ČR

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 01.11.2019 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.