Veřená zakázka

Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
24111500-0 - Lékařské plyny
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky provedení bezplatného zaškolení a přezkoušení vč. vystavení osvědčení pro obsluhu plynových zařízení ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.21/1979 Sb. ČÚBP 554/09 Sb. vyhlášky č.85/78 Sb. a norem ČSN 38 6405, CSN 07 8304, CSN 69 0012, CSN EN ISO 7396-1 pro 4-5 technických pracovníků medicinálních plynů. Školení a přezkoušení bude realizováno formou dílčích objednávek a to max. 2x po dobu trvání smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.10.2020