Veřená zakázka

Dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou IXEKIZUMAB

Číslo ve věstníku:
Z2021-008918
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33652300-8 - Imunosupresiva
Popis:

• Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou IXEKIZUMAB, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění. • Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek. • Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.04.2021