Veřená zakázka

Dodávky kabelů

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44321000-6 - Kabely
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kabelů zadavateli, včetně dopravy do místa určení. Přesná specifikace plnění této veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře na základě tohoto zadávacího řízení Rámcovou kupní dohodu, a to s jedním (1) vybraným dodavatelem. Rámcová kupní dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na období 48 měsíců ode dne její účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 44.000.000,- Kč bez DPH dle toho, která ze skutečností nastane dříve. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích smluv (objednávek) blíže specifikovaných v Rámcové kupní dohodě.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2023