Veřená zakázka

Dodávky filtrů do vzduchotechnických jednotek pro budovy ÚMG v areálu v Praze 4 - Krč

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
42514310-8 - Vzduchové filtry
Popis:

Cílem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka nových a plně funkčních filtrů vzduchotechniky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i dodávka veškerých nezbytných a nutných dokladů pro řádné převzetí a užívání předmětu veřejné zakázky a dále odvoz a ekologická likvidace použitých filtrů, a to na náklady dodavatele. Při zpracování nabídky účastník vyplní veškeré zažlucené neuzamčené položky uvedené v příloze č. 1 Rámcové dohody. Vybraný účastník bude povinen po dobu trvání Rámcové dohody dodávat zadavateli jednotlivé položky předmětu plnění za stejnou, popř. lepší cenu, jakou uvedl v předmětné příloze.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.03.2021