Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka židlí do varhanní učebny Pražské konzervatoře


Kategorie

Nábytek
Nábytek ->  Kancelářský
Nábytek ->  Ostatní

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Výzva k zaslání cenové nabídky bude zaslána osloveným firmám pouze elektronicky formou mailu a zároveň bude uveřejněna na Profilu Zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, kde bude veřejně k dispozici případným dalším účastníkům výběrového řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 55 kusů zcela nových, nepoužitých secesních židlí do varhanní učebny Pražské konzervatoře na adrese „Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1, Česká republika„ v souladu s výzvou k zaslání cenové nabídky, případně zadávací dokumentací.

Židle budou vyrobeny ve vysoké kvalitě s precizním provedením detailů nebo dodány od renomovaných tuzemských či zahraničních výrobců.

Orientační obrázky židlí a barvy potahu jsou obsaženy v příloze č. 3 výzvy k zaslání cenové nabídky, která je její nedílnou součástí.

Součástí předmětu plnění je zajištění dopravy od výrobce do místa plnění veřejné zakázky vč. umístění tj. přemístění z dopravního prostředku do prostoru určeného zadavatelem v místě dodávky.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také případná montáž, likvidace obalového materiálu a vykládka dodávky nábytku do určených místností, kterou zajistí vybraný dodavatel podle pokynů Zadavatele.

Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré parametry uvedené Zadavatelem. V případě, že technická specifikace uchazečem nabízeného plnění nebude těmto minimálním technickým parametrům odpovídat, může být tento uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.

Termín plnění veřejné zakázky je do 22. 12. 2020.
Termín plnění bude v předložené cenové nabídce stanoven datem konkrétního dne, měsíce a roku, resp. vymezeným časovým intervalem. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.
Termín plnění veřejné zakázky je závazný, jeho překročení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Místem plnění veřejné zakázky je varhanní učebna v budově konzervatoře na adrese: Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Do učebny P.22 konzervatoře byly postaveny nové varhany. Tato učebna byla prostorově vybrána tak, aby se v ní mohly konat i menší školní koncerty a masterclassy. Pro naplnění tohoto účelu je potřeba vybavit tuto učebnu židlemi, na kterých bude moct sedět publikum, ať již z běžné veřejnosti, tak také z řad žáků a pedagogů školy. Koncerty budou taktéž obsazovány malými soubory do počtu 15-ti osob, pro které je také nutné zajistit sezení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 09.11.2020 (09:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.