Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka víceúčelových poukázek FKSP


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP (dále jen „poukázky“), které jsou opatřeny ochrannými prvky proti padělání, pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice v Opavě, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4, § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška“), včetně dopravy zboží do místa plnění zadavatele. Nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s přípravou a dodávkou poukázek do místa plnění zadavatele. Víceúčelový poukazy FKSP v celkové hodnotě 4.500,- Kč balené v šekových knížkách tak, aby byl zajištěn jeden kus balení pro jednoho zaměstnance dle seznamu, který bude dodán vybranému dodavateli, aniž by bylo nutné s poukázkami dále manipulovat, počítat je či oddělovat (dále jen „balení“); - každé balení bude obsahovat číslované poukázky, které budou řazeny v po sobě jdoucích číselných řadách; - poukázky musí být označeny textem „Použití pouze v souladu s vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.“ a logem Psychiatrické nemocnice v Opavě. - Možnost využití poukázek po celé České republice (dále jen „ČR“): - počet balení poukázek cca 765 ks; platnost poukázek minimálně do 31. 12. 2020; možnost vrátit dodavateli nepoškozená a neznehodnocená balení poukázek, která nebudou vydána zaměstnancům, za cenu, která byla zadavatelem zaplacena (zpětný odkup nevyužitých balení poukázek ze strany dodavatele). Součástí předmětu plnění je zajištění sítě zařízení různých poskytovatelů služeb, v nichž lze poukázky pro dané účely uplatnit na celém území ČR. V průběhu doby platnosti poukázek bude aktuální seznam zařízení dostupný na webových stránkách dodavatele, příp. dodavatel zajistí aktuální seznam jiným způsobem, dle domluvy se zadavatelem (na vyžádání). Účastník zadávacího řízení v nabídce uvede konkrétní typ nabízených poukázek, jejich nominální hodnotu a grafickou podobu požadovaných poukázek a balení. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam provozoven smluvních partnerů na celém území ČR, kde lze nabízené poukázky uplatnit, zpracovaný v tabulkovém editoru v editovatelném formátu (např. MS Excel), v němž každá provozovna může být uvedena pouze jednou, a to i tehdy, pokud v jedné provozovně poskytuje služby více smluvních partnerů. Seznam provozoven požadujeme roztřídit podle jednotlivých krajů v ČR. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že výše zmíněný seznam provozoven smluvních partnerů není shodný se seznamem smluvních partnerů, kdy celkový počet smluvních partnerů (nikoliv provozoven) bude sloužit jako údaj pro účely hodnocení. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen návrhem obchodních a smluvních podmínek pro vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy ev. č. IT/2019/07 (dále jen „Smlouva“), který tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek. Obchodní, platební a další smluvní podmínky jsou vymezeny v podobě vzoru smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 29.08.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 17.09.2019 (17:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.