Veřená zakázka

Dodávka tribuny do sportovního areálu Lišov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45223810-7 - Montované konstrukce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž tribuny do sportovního areálu Lišov. Tribuna bude umístěna vedle hřiště s umělým travnatým povrchem, na pozemku KN parc.č. 796/1 v k.ú. Lišov. Přípravné práce a montáž tribuny budou v koordinaci s probíhajícími pracemi ve sportovním areálu. Tribuna bude vyrobena dle přiloženého schématu (konstrukčního výkresu), s kapacitou 56 míst k sezení. Tribuna bude zastřešena trapézovým plechem a veškeré ocelové prvky, včetně střešní krytiny, budou pozinkovány. Před podpisem smlouvy o dílo předloží zhotovitel statické výpočty a výrobní dokumentaci stavby.

Součástí podané nabídky bude výkaz výměr předložený zadavatelem, doplněný a podepsaný účastníkem. Účastník je povinen nacenit všechny položky výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.08.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.08.2023