Veřená zakázka

Dodávka tepla a TUV do objektů vlastněných Městem Dobříš

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Ostatní
CPV kódy:
09324000-6 - Dálkové vytápění
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:
a) Modernizace systému zásobování teplem do objektů vlastněných Městem Dobříš
b) Provozování systému zásobování teplem do objektů vlastněných Městem Dobříš

Vzhledem k technologickému vývoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických a teplárenských zdrojů, inteligentních řídicích systémů a k postupující decentralizaci výroby, dospěl zadavatel k názoru, že je vhodný čas ověřit možnosti jiného přístupu k zásobování tepelnou energií.

Mezi hlavní cíle řadí zadavatel:
• dlouhodobou cenovou stabilitu,
• eliminaci nečekaných cenových výkyvů způsobených nepredikovatelnými změnami cen energetických komodit,
• posílení lokální výroby z obnovitelných zdrojů,
• dlouhodobě rozvíjitelné řešení, které bude možné modulárně modernizovat a umožní tak reagovat na technologický vývoj,
• zajištění spolehlivosti dodávek,
• snížení provozních nákladů na službu,
• snížení uhlíkové stopy při výrobě a dodávce tepla a TUV,
• všechny výše uvedené cíle musí být naplněny bez negativního dopadu na komfort zákazníka z pohledu dodávky tepla a TUV.

Z pohledu zadavatele se jedná o strategické rozhodnutí, jehož výsledkem by mělo být uzavření dlouhodobé smlouvy s dodavatelem služeb, která umožní realizaci výše uvedených cílů, bude provozně udržitelná i z pohledu poskytovatele služeb a zajistí průběžnou modernizaci soustavy.

Obecná představa zadavatele o předmětu plnění veřejné zakázky je dále obsažena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.07.2024