Veřená zakázka

Dodávka tepelné energie pro areál IKEM

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
Energie ->  Ostatní
CPV kódy:
09300000-2 - Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie
Popis:

Předmětem nadlimitní VZ je dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev vody v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, a to na dobu určitou v délce trvání pěti (5) let ode dne podpisu smlouvy, a to v odhadovaném objemu cca 43.000 GJ/rok pro stávající stav areálu IKEM do konce roku 2023; dále potom zadavatel předpokládá navýšení o 9.745 GJ /rok, tedy od 1. 1. 2024 je odhadovaný roční objem 52.745 GJ/rok. V navýšení od 1. 1. 2024 je zohledněn předpokládaný roční objem 8.622 GJ/rok v důsledku ukončení realizace výstavby pavilonů G1, G2 a nárůst o dalších cca 1.123 GJ/rok v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi dalších objektů zadavatele v areálu. Dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody bude vybraným dodavatelem zajištěna prostřednictvím hlavního zdroje tepelné energie, který musí být nezávislý na níže uvedeném záložním zdroji tepelné energie. Hlavní zdroj tepelné energie – výměníková stanice - je v současné době zajištěn společností Pražská teplárenská, a.s., a je připojen na stávající distribuční síť patřící této společnosti. Výměníková stanice není ve vlastnictví Zadavatele. Záložním zdrojem tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody, který bude po dobu realizace Zakázky využíván pouze v režimu záložního zdroje tepelné energie, který i v případě tzv. blackoutu musí zajistit dodávku tepelné energie pro celý areál Zadavatele, je plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 9,04 MW, umístěná v areálu Zadavatele. Zadavatel prohlašuje, že je příslušný k hospodaření s majetkem státu, jímž je budova kotelny bez č.p. a technologické a technické zařízení plynové teplovodní kotelny umístěné v budově kotelny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.08.2021