Veřená zakázka

Dodávka technologií pro firmu FASTRA, s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje
Popis:

Předmětem plnění zakázky je dodávka technologií. Zakázka je rozdělena na 4 části. Zadavatel stanovuje, že každý účastník má právo přihlásit se na všechny části zakázky, případně na kteroukoli z částí zakázky. Zadavatel tedy umožňuje dílčí plnění. Podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci se vztahují pro všechny části zakázky, pokud není výslovně stanoveno jinak. I. část - Polohovací zařízení Předmětem této části zakázky je dodávka polohovacího zařízení. Polohovadlo je určeno do procesu svařování. Zajišťuje vedení svařované plochy dílů v potřebné rychlosti, poloze a výšce, tak aby svářeč mohl zajistit kvalitu sváru po celou dobu svařování. Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1. II. část – Svařovací agregáty MIG/MAG Předmětem této části zakázky je dodávka svařovacích agregátů MIG/MAG. Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1. III. část – Manipulační universální zařízení Předmětem této části zakázky je dodávka manipulačního universálního zařízení (set 3kusy), portálový jeřáb bude využíván k otáčení, přesunu, vkládání do strojů, regálů nebo při montáži do dalších dílců sestav, otočný sloupový manipulátor – jeřáb. Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1. IV. část – Speciální SWL machine pro vkládání topné spirály Předmětem této části zakázky je dodávka Speciální SWL machine (single wire loading zařízení) pro vkládání topné spirály. SWL machine je 5 osé obráběcí zařízení se schopností plynulého vkládání rozličných průměrů drátu do plastových dílců různých tvarů a různých povrchových hloubek. Zadavatel si pro IV. část zakázky vyhrazuje podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy povinen provést na dodávaném zařízení zkoušku (lze provést osobní ukázkou, prostřednictvím telekonference, nebo zasláním videa). Zkouška musí prokázat, že dodávané zařízení (specifikované v Příloze č. 1) dokáže vložit drát do tvarovky tak, aby se nepoškodila tvarovka, drát dobře držel v materiálu a nikde na zaváděcí cestě se neprotkl (viz výkres, který je součástí přílohy č. 1). V případě, že nebude zkouška úspěšná, zadavatel vybraného dodavatele pro nesplnění podmínek účasti z výběrového řízení vyloučí, protože v takovém případě nabízené zařízení vybraného dodavatele nesplňuje stanovené technické parametry na předmět plnění. Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.06.2022