Veřená zakázka

Dodávka technologie rypadlo-nakladače s příslušenstvím

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
43260000-3 - Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
Popis:

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Průmyslová zóna Tymákov s.r.o.
Sídlo: č.p. 249, 332 01 Tymákov
IČ: 05676002
Zastoupený: Andrea Pechová, jednatelka

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Rypadlo-nakladač s příslušenstvím
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 5. 2021 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2021