Veřená zakázka

Dodávka svítidel v rámci rekonstrukce stávajícího systému osvětlení velkoskladu společnosti BILLA, spol. s r.o. v Modleticích

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
31520000-7 - Lampy a svítidla
Popis:

Zadavatel realizuje projekt rekonstrukce osvětlovacího systému velkoskladu společnosti BILLA, spol. s r.o. v Modleticích, který spočívá v zásadní změně osvětlovacích zdrojů a nasazení účinné regulace. Technologie osvětlovacích zdrojů bude změněna na LED s tím, že budou instalována nová svítidla, nikoliv pouze vyměněny trubice. Nová svítidla budou rozmístěna podle výsledků světelně technického výpočtu. Ve skladových prostorách bude dále osazena nová regulace přes pohybová čidla, kdy budou spínána světla na základě pohybu v kontrolované zóně s tím, že doba doběhu bude nastavena podle potřeby provozu.
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka nových svítidel v počtu stanoveném dodavatelem na základě jím zpracovaného projektu osvětlení;
b) dodání instrukcí k montáži svítidel a případných dalších prvků;
c) poskytnutí součinnosti, tj. zejména:
• osobní přítomnost při převzetí dodávky zadavatelem za účelem ověření počtu dodaných kusů,
• komunikace s dodavatelem, který bude provádět instalaci svítidel, včetně řešení případných problémů,
d) po provedení instalace svítidel (jiným dodavatelem) zprovoznění a zajištění funkčnosti kompletního systému osvětlení a jeho řízení;
e) v případě nekompatibility dodávaných svítidel se systémem řízení, který zadavatel aktuálně používá (Zumtobel), je předmětem zakázky rovněž buď zajištění kompatibility s tímto stávajícím systémem řízení, anebo dodávka samostatného systému řízení, obdobně to platí i pro řídicí systém nouzového osvětlení.
Zadavatel výslovně uvádí, že předmětem veřejné zakázky není instalace dodaných svítidel. Ta bude provedena jiným dodavatelem.
Předmět zakázky je přesně vymezen a popsán v Příloze č. 1, která je tvořena souhrnem více dokumentů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.10.2021