Veřená zakázka

Dodávka stravovacích poukázek pro API

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stravování a potraviny
CPV kódy:
30199770-8 - Stravenky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance Zadavatele, včetně dopravy do místa plnění, vše za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“). Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem. Pod pojmem stravovací poukázka Zadavatel rozumí ceninu, tištěnou na papíře formátu přibližně A6, opatřenou bezpečnostními prvky proti neoprávněnému kopírování, s označením nominální hodnoty nebo ceninu v elektronické podobě uchovanou na elektronické platební kartě a akceptovanou jako platební prostředek ve smluvních provozovnách účastníka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.03.2020