Veřená zakázka

Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie

Číslo ve věstníku:
Z2023-010480
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu - speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity pro vědeckovýzkumnou činnost v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 (ENOCH). Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868. Specifikace speciálních chemikálií je uvedena v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.04.2023