Veřená zakázka

DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN PRO MĚSTO VSETÍN ROK 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  IT
CPV kódy:
30125100-2 - Zásobníky tonerů,
30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek spotřebního materiálu do tiskáren pro potřeby města Vsetína.
Podrobná specifikace jednotlivých položek tohoto materiálu je uvedena v příloze č. 1 této výzvy s názvem Cenová kalkulace.
Dodavatel bude předmětný materiál dodávat zadavateli na základě Rámcové kupní smlouvy, a to po dobu jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy s tím, že zadavatel bude vždy v příslušném kalendářním měsíci objednávat dle aktuální potřeby příslušné položky tohoto materiálu na základě písemné objednávky.
Zadavatel v souladu s § 38 stanoví, že se tohoto zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech dle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle odstavce 4, musí být uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení, tj. I. čtvrtletí 2022.
Splnění podmínek podle odstavce 4 není možné prokázat prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti v zadávacím řízení prokazuje splnění podmínek podle odstavce 4 každý účastník zadávacího řízení samostatně.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.05.2022