Veřená zakázka

Dodávka rozšíření IS a jeho implementace pro společnost BAGGER BS s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48810000-9 - Informační systémy
Popis:

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: BAGGER BS s.r.o.
Sídlo: Sazovická 454/13, Zličín, 155 21 Praha 5
IČ: 05527601
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupený: Pavel Beneš, jednatel a Tomáš Chvojan, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího:
• Dodávka rozšíření IS a jeho implementace pro společnost BAGGER BS s.r.o.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 10. 2023 v 16:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Koplíková
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.10.2023