Veřená zakázka

Dodávka reagencií pro stanovení autoimunitního onemocnění s výpůjčkou chemiluminiscentního analyzátoru

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje,
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií, spotřebního a provozního materiálu (dále „SM“) pro stanovení autoimunitního onemocnění včetně výpůjčky chemiluminiscentního analyzátoru s příslušenstvím včetně SW a komponent na dobu 4 let (viz Příloha ZD, Minimální požadované technické parametry) přičemž platí že: SM musí být plně kompatibilní s nabízeným a vypůjčeným přístrojovým vybavením. SM musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast. Součástí dodávky musí být návod k použití v ČJ. Součástí dodávek je doprava zboží do místa plnění. Součástí výpůjčky přístroje je i jeho kompletní instalace, montáž, nastavení dle požadavků pracoviště a uvedení do provozu včetně instruktáže. Dodavatel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky na vlastní náklady veškeré opravy a servis přístroje (full servis), jeho běžnou údržbu a potřebné náhradní díly, jakož i veškeré předepsané kontroly, prohlídky a revize přístroje. Dodavatel musí garantovat technický stav vypůjčené ZT podle technických parametrů udaných výrobcem pro dodržení doporučených postupů, kalibrací a BTK (min. 1x ročně dle požadavků zadavatele) dle doporučení výrobce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.04.2024