Veřená zakázka

Dodávka pojízdného RTG přístroje pro pracoviště urgentního příjmu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
33111000-1 - Rentgenové přístroje
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pojízdného RTG přístroje pro pracoviště urgentního příjmu v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Dodávkou se rozumí dodání 1 ks nového, funkčního a kompletního rentgenového přístroje – viz technická specifikace v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Technická specifikace), jeho doprava do místa plnění veřejné zakázky, instalace do určených prostor včetně zabudování a napojení na potřebné inženýrské a komunikační sítě, uvedení zdravotnického přístroje do provozu, zaškolení obsluhujícího personálu po instalaci přístroje, provedení školení a instruktáže ve smyslu platných právních předpisů o zdravotnických prostředcích a provedení přejímací zkoušky, včetně stanovení rozsahu a četnosti zkoušek provozní a dlouhodobé stálosti. Dodavatel zajistí školení a instruktáž i nových pracovníků dle platných právních předpisů o zdravotnických prostředcích, a to po celou dobu životnosti přístroje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2021