Veřená zakázka

Dodávka nádob na bioodpad pro město Bechyně

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství
CPV kódy:
34928480-6 - Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
Popis:

Předmětem plnění zakázky je dodávka 200 kusů nádob na bio odpad, každá o objemu 240 litrů. Součástí dodávky je doprava na místo plnění a vyložení zboží. Předmět plnění je specifikován zadavatelem v Příloze číslo 1 s názvem: Návrh smlouvy a v Příloze číslo 3 s názvem: Technická specifikace předmětu plnění. Účastník vyplní přílohu číslo 3 – technickou specifikaci předmětu plnění. Podrobný rozsah dodávky stanovují přílohy této zadávací dokumentace – součástí návrhu smlouvy je příloha Parametry zboží, do které účastník doplní informace o nabízeném zboží a splnění požadavků zadavatele (žlutě podbarvené). Obsahuje-li zadávací dokumentace vč. příloh odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby, zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Předmět plnění zakázky bude realizován v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických opatření a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v technické praxi.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.07.2024