Veřená zakázka

Dodávka mobilní části ETCS do 7 vozidel řady 654

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Příslušenství
CPV kódy:
34630000-2 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel; zařízení pro řízení železniční dopravy
Popis:

Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) do sedmi pro zadavatele nově vyráběných elektrických drážních hnacích vozidel řady 654 (dále jen „Vozidla“), včetně dodávky všech hmotných i nehmotných součástí nutných pro jeho plnou funkčnost a integraci do příslušných Vozidel včetně systému GSM-R (dále také jako „Zařízení“), vč. návrhu a realizace vhodného technického a konstrukčního řešení instalace Zařízení do Vozidel, včetně součinnosti s Výrobcem Vozidel (zejména dohody na technických podmínkách jeho instalace do Vozidel s Výrobcem Vozidel), jakož i dodání dalších činností, to vše jak je specifikováno v Technické specifikaci. (dále rovněž jako „Dílo“).
Nedílnou součástí Díla je veškerá dokumentace k Zařízení, včetně dokumentace nutné pro provoz, údržbu a opravy Zařízení a veškerý software a hardware nutný pro provoz, diagnostiku a údržbu Zařízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.04.2021