Veřená zakázka

Dodávka malých obráběcích a tvářecích strojů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
42600000-2 - Strojní nářadí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka obráběcích strojů (soustruhy, frézky, stolní vrtačky, brusky, lis, nůžky, ohýbačky apod.) pro 4 střední školy zřizované Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK", reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část 1 – soustruhy a frézky Část 2 – ostatní obráběcí a tvářecí stroje Projekt „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK" je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci výzvy č. 66. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy budou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách a jejich přílohách (viz Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2022