Veřená zakázka

Dodávka licencí a implementace systému pro správu identit a systému pro správu stanic a mobilních zařízení, včetně podpory

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72222300-0 - Služby informačních technologií
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby dle níže uvedených požadavků: A) Pořízení licencí systémů Požadovaný počet uživatelských licencí (adresářové služby): 400, včetně cca. 50 externích uživatelů Počet uživatelských licencí pro PC, NTB, mobilních zařízení (systém pro správu stanic – politiky, instalace, správa, …): PC, notebooky a mobilní zařízení: 400 (OS Windows 10, 11, Android OS, iOS), včetně serverů: 30 (OS Linux) B) Služba implementace systémů Předmětem zakázky bude nasazení adresářové služby pro správu přístupů a autentizaci uživatelů a zařízení v rámci IT infrastruktury umístěné v několika fyzických lokalitách. Služba implementace systému, který umožní přihlašování interních uživatelů a ověřování vůči adresářové službě, provozované na platformě Linux. Toto řešení umožňuje dále správu uživatelů na jednom místě a ve spolupráci s produkty umožňujícími správu politik na stanicích a instalací programového vybavení na stanicích, dále pak správu dalších systémů a prvků v heterogenním prostředí. Dle požadavků zákazníka je nutno pokrýt minimálně heterogenitu v případě použití OS na pracovních stanicích interních uživatelů. Na základě analýzy současného stavu a cílových požadavků vznikne návrh řešení a plán nasazení. Jeho součástí bude, mimo jiné, návrh umístění adresářové služby do jednotlivých lokalit, struktura dat v adresářové službě, návrh plánu zálohování a obnovy dat a přehled činností správy systému. Dodavatel zajistí instalace systémů a základní asistenci při nastavování a administraci systému. C) Poskytování ve prospěch objednatele službu „Service Desk“ pro Řešení pro pracovníky objednatele po celou dobu trvání smlouvy. Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. CPV KÓDY: Kód CPV: 72222300-0 - Služby informačních technologií Kód CPV: 72250000-2 - Systémová údržba a podpora Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.06.2024