Veřená zakázka

Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. II.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů a vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Účastník je povinen v rámci podrobné technické specifikace předmětu plnění uvést mj. konkrétní označení nabízeného předmětu plnění (název zařízení s typovým označením případně katalogové číslo). Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svou kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace může být předložena rovněž v anglickém jazyce.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jejich přílohách, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2024