Veřená zakázka

Dodávka klavíru pro výuku na Katedře hudební výchovy PdF OU

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
37311100-2 - Klavíry a pianina
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu klavíru akustického – křídlo pro výuku na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, která tvoří součást této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění je také doprava a vynáška zboží na místo plnění, instalace zboží v prostoru, seřízení, dostupnost autorizovaného a pozáručního servisu, ladění, předání dokladů potřebných k užívání či provozu zboží, jsou-li nezbytné pro používání zboží, příp. dalších dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně atestů, certifikátů prohlášení o shodě a veškeré další požadavky uvedené v Příloze č. 1. Požadované doklady musí být předloženy v českém jazyce.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikaci předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. V případě, že bude tato specifikace předložena v anglickém jazyce, bude současně doplněna překladem do českého jazyka minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2022