Veřená zakázka

Dodávka kancelářských potřeb, papírenského zboží a tonerů v roce 2021

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář
CPV kódy:
30192000-1 - Kancelářské potřeby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, xerografického papíru do tiskáren a spotřebního zboží do tiskáren - originální cartridge a tonery (dále jen „zboží“) v roce 2021. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít účastník výběrového řízení v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění celého předmětu veřejné zakázky, a to honorář, náklady na dopravu do místa plnění, další výdaje (cena zboží včetně obalů a nákladů na balení ad.) a bezodkladné a bezplatné odstranění vad v záruční době. Na základě předmětu plnění bude uzavřena Rámcová dohoda po dobu 1 roku. Zboží bude objednáváno dle aktuálních požadavků a potřeb Zadavatele na základě písemné výzvy (dílčí Objednávky) k poskytnutí dílčích plnění s odkazem na uzavřenou Rámcovou dohodou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.12.2020