Veřená zakázka

Dodávka kancelářských potřeb

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář
CPV kódy:
30192000-1 - Kancelářské potřeby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky kancelářských potřeb, kancelářského papíru, dalšího papírenského zboží a hygienických potřeb, na základě aktuální potřeby zadavatele, dle jeho dílčích objednávek po dobu dvou let (24 měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zboží bude dodáváno do místa určení na základě dílčí objednávky ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení výzvy k poskytnutí plnění.

Veřejná zakázka je vyhrazena ve smyslu § 38 zákona dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2023