Veřená zakázka

DODÁVKA IT VYBAVENÍ A VYBAVENÍ PRO VÝUKU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
ITOstatní
IT ->  HW a příslušenství
IT ->  SW a Informační systémy Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů,
30200000-1 - Počítače,
39162000-5 - Vzdělávací vybavení,
39162200-7 - Školící pomůcky a zařízení,
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy,
48800000-6 - Informační systémy a servery,
48810000-9 - Informační systémy
Popis:

Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ, a to:
1. část veřejné zakázky: ICT
2. část veřejné zakázky: SÍTĚ
3. část veřejné zakázky: CYLAB
4. část veřejné zakázky: ROBOTIKA
5. část veřejné zakázky: NÁBYTEK
6. část veřejné zakázky: NÁŘADÍ
7. část veřejné zakázky: 3D TISK
8. část veřejné zakázky: KNIHY A HRY

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZZVZ bude 4., 5., 6., 7. a 8. část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě těchto částí veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20% souhrnné předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády (2 054 000,00 Kč).

4. až 8. část veřejné zakázky bude zadávána samostatně, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu se ZZVZ a metodickými pokyny poskytovatele dotačních prostředků.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši 9 405 465,55 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky: ICT činí 1 077 330,73 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky: SÍTĚ činí 1 423 951,49 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 3. části veřejné zakázky: CYLAB činí 5 494 241,33 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 4. části veřejné zakázky: ROBOTIKA činí 1 122 200,00 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota 5. části veřejné zakázky: NÁBYTEK činí 111 092,73 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota 6. části veřejné zakázky: NÁŘADÍ činí 7 412,10 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota 7. části veřejné zakázky: 3D TISK činí 142 976,03 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota 8. části veřejné zakázky: KNIHY A HRY činí 26 261,13 Kč bez DPH

Níže uvedené údaje se vztahují pouze k 1., 2. a 3. části veřejné zakázky.
Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídky do libovolného počtu částí veřejné zakázky, tedy do jedné, dvou, či všech tří částí tohoto zadávacího řízení.

Obecné vymezení předmětu 1. části veřejné zakázky
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka počítačů, projektorů, tiskáren, kalkulátorů, prezentérů a přepínačů v množství a technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace pro předmětnou část veřejné zakázky.

Obecné vymezení předmětu 2. části veřejné zakázky
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka svářeček optických vláken, lamaček optických vláken, síťového analyzátoru a síťového testeru v množství a technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace pro předmětnou část veřejné zakázky.

Obecné vymezení předmětu 3. části veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro kybernetickou laboratoř v rozsahu a specifikaci
uvedené v množství a technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace pro předmětnou část veřejné zakázky.


Předmět plnění veřejné zakázky sestává ze dvou projektů, a to:

Projektu I.
Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje, operační program 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020,
registrační číslo projektu NFP304010U882,
název projektu: Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových siétí a informačních technológií

Projektu II.
Projekt spolufinancovaný z ESF prostřednictvím Operačního program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Zboží je pořizováno z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.10.2021