Veřená zakázka

Dodávka IT techniky pro FU

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity. Výčet požadované IT techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. projektu NPO_OSU_MSMT – 16610/2022, specifický cíl A4.

V Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 1 Notebook 13,3" a položky č. 2 Tablet směřuje specifikace ke konkrétním výrobkům, protože studijní program musí pokrýt komplexní výuku v oboru herní programátor. S ohledem na různost operačních systémů potřebujeme pro tuto výuku pracovat s oběma operačními systémy, s důrazem na získání zkušeností a exportu vytvořených aplikací a her do obou formátů.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, záručních listin, licenčních ujednání apod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.10.2023