Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek

Číslo ve věstníku:
Z2019-038398
Kategorie

Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 48 měsíců. Podrobná specifikace inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je uzavření 5 rámcových dohod s jedním vybraným dodavatelem (v každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová dohoda). Návrh rámcové dohody, která bude pro každou část veřejné zakázky stejná (s výjimkou předmětu plnění a ceny), tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Do rámcové dohody budou daným vybraným dodavatelem doplněny údaje, které budou odpovídat údajům jeho nabídky.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 25.10.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 02.12.2019 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.