Veřená zakázka

Dodávka IKT didaktických pomůcek – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW didaktických pomůcek pro výuku (dále jen „předmět zakázky“ nebo „zařízení“) a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele pro třináct (13) nově zrekonstruovaných vnitřních výukových prostor (odborných učeben), jedno (1) zázemí pro pedagogy (kabinet) a v neposlední řadě i vybavení jedné (1) kanceláře Školního pedagogického pracoviště (ŠPP) zadavatele, které budou dodány na základě požadavku zadavatele ve dvou (2) etapách: I. Etapa: 1. "Přírodovědná učebna", 2. "Učebna cizích jazyků I.", 3. "Učebna informatiky I.", II. Etapa: 1. "Multimediální učebna I.", 2. "Polytechnická učebna I.", 3. "Polytechnická učebna II.", 4. "Učebna cizích jazyků II.", 5. "Cvičná kuchyňka", 6. "Multimediální učebna II.", 7. "Učebna informatiky II.", 8. "Kabinet cizích jazyků", 9. "Školní družina - Herna I.", 10. "Školní družina - Herna II.", 11. "Školní družina - Herna III." 12. „Školní pedagogické pracoviště“, Jedná se o dodávku IKT didaktických pomůcek, které poslouží v době udržitelnosti projektu jako vzdělávací a komunikační prostředky během školní výuky žáků v předmětech technických dovedností a v práci s digitálními technologiemi: - set počítače, monitoru a příslušenství, - notebook, - projektor, - multifunkční tiskárna, - interaktivní dotykový panel, - jazyková SW laboratoř, - sluchátka, - a další IKT didaktické vybavení. Podrobněji je tato část předmětu veřejné zakázky specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace („Technická specifikace“), v příloze č. 6 zadávací dokumentace („Příloha č. 6 - Obchodní podmínky veřejné zakázky - závazný vzor kupní smlouvy“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.11.2023