Veřená zakázka

Dodávka ICT techniky do ZŠ U Roháčovek

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT v podobě dodávky stolního vizualizéru, žákovských sad pro učebnu přírodních věd - 8 senzorů, USB nabíjecí stanice, sada 13 senzorů a čidel pro Biologii, pracovních stanic pro studenty, setu klávesnice a myši, dobíjecí skříňky, žákovských sad pro učebnu přírodních věd - min. 8 senzorů. Dodávka bude sloužit pro potřeby výuky v přírodovědné učebně naší základní školy. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Zadavatel informuje, že účastníci řízení mohou podat pouze jednu nabídku. Vybraný účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetí osobě při výkonu své činnosti ve výši min. 500.000 Kč. Vybraný účastník je povinen předat zadavateli doklad o tomto pojištění nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Pokud vybraný účastník neposkytne zadavateli součinnost dle předchozí věty, zadavatel s ním není povinen uzavřít smlouvu v rámci této veřejné zakázky. Bližší specifikace je uvedena v bodě č. 5 a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Jedná se o minimální technické požadavky zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2023